بزرگترین ادغام

دوغول صنعت اتومبیل سازی ، دیملر بنز آلمان و کرایسلرآمریکا، با ادغام درماه مه 1998 شرکتی به وجود آوردند که سرمایه آن 92 میلیارد دلار است.