بالاترین درآمد از جهانگردی

در سال 1994، صنعت جهانگردی امریکا 60 میلیارد دلار درآمد داشت.