رکوردآور سالمند

در اکتبر 1998، جان گلن فضانورد امریکایی هنگامی که 71 سال داشت با یک فضاپیمای شاتل به فضا رفت و بدین صورت لقب سالمندترین فضانورد را از آن خود کرد.