نواختن آکاردئون

پیترون لاگرنبرگ ساکن استان ترانسوال در افریقای جنوبی، در ژوئیه 1987 به مدت 85 ساعت بدون وقفه آکاردئون نواخت.