حجیم ترین مجله

حجیم ترین و پرصفحه ترین مجله جهان، شماره 10 ژانویه 1990 مجله ژاپنی شوکان جوتاکو جوهو است که 1940 صفحه داشت و قیمت تک فروشی آن 350 ین بود.