سریع ترین اسکی باز

بالاترین رکورد سرعت در اسکی سرعتی 248 کیلومتر در ساعت و متعلق به هری آگار اتریشی است که در اول مه 1999 در پیست لوآرک ( در فرانسه ) به دست آورد . رکورد بانوان متعلق به کارین دوبوشر فرانسوی است که در تاریخ اول مه 1999 در همین پیست ، به سرعت 234 کیلومتر در ساعت دست یافت .