آقا و خانم پاتریک رونی

آقا و خانم رونی هر دو در شب کریسمس سال 1885 مردند. خانم رونی دچار اشتعال خود به خودی شد و آقای رونی کشاورز سنکایی ایالت ایلینوی، از دود ناشی از اشتعال همسرش خفه شد.