بیشترین تعداد میلیونرها

امریکا دارای بیشترین تعداد میلیونرها است. در سال 1984، تعداد میلیونرهای این کشور ( ثروت بالای یک میلیون دلار امریکا ) 832،500 نفر و در سال 1987 به یک میلیون نفر رسید.