نزدیکترین فاصله یک سیارک با زمین

در 9 دسامبر 1994 ، 14ساعت قبل از اینکه سیارک 1994XM درفاصله 100 هزار کیلومتری از کره زمین قرار گیرد، توسط جیمز اسکاتی ( اهل آمریکا ) رصد شد و مورد شناسائی قرارگرفت. قطر این سیارک 10 متر بود.