اولین پارکومتر

اولین پارکومترهای جهان در 19 ژوئیه 1935 در منطقه تجاری شهر اوکلاهما در امریکا نصب شد و در سال 1958 برای اولین بار در لندن مورد استفاده قرار گرفت. مخترع پارکومتر کارل مگی امریکائی است.