ابن طفیل ( حکیم )

ابوبکر محمد بن عبدالملک بن طفیل ، از حکماء معروف عرب اسپانیا ، در اندلس متولد شده ، در علوم ریاضی و فلسفه و طبو ادبیات مقامی شامخ پیدا کرد . مدتی وزارت سلطان ابو یعقوب یوسف موحدی را داشته ، در سال 581 هجری . در مراکش وفات یافت . تالیفاتی هم داشته از آن جمله کتاب اسرار الحکمه ـ الاشراقیه و رساله حی بن یقظان .
تعداد دفعات بازدید: 480