آشتیانی میرزا اسماعیل

میرزا اسماعیل آشتیانی فرزند مرحوم حاج مرتضی آشتیانی ، و نوه حاج میرزا حسن آشتیانی ، مجتهد مشهور ، در سال 1271 خورشیدی در تهران متولد شد . مادرش خیر النساء ( آقازاده خانم‌ ) دختر ( سید محمد طباطبایی ) روحانی مترقی مشروطه خواه بود . استاد اسماعیل آشتیانی پس از طی دوره مدرسه ابتدایی و مدرسه دارالفنون به مدرسه عالی صنایع مستظرفه رفته و در خدمت مرحوم (( کمال الملک )) به فراگرفت هنر نقاشی پرداخت . در سال 1333 قمری موفق به اخذ دیپلم مدرسه صنایع مستظرفه گردید و در عین حال به سمت معلمی در آنجا انتخاب گردید . وی در سال 1336 قمری علاوه بر معلمی ، افتخار معاونت مرحوم (( کمال الملک )) را یافته و تا پایان کار مدرسه به همین سمت برقرار بود . پس از استعفای مرحوم کمال الملک در تاریخ 26 مهر ماه 1307 ، ریاست کل صنایع مستظرفه ایران به او واگذار گردید . وی در سال 1309 طی مسافرتی به اروپا نزدیک به دو سال در کشورهای مختلف به مطاله و مشاهده سبکهای گوناگون نقاشی پرداخت . پس از مراجعت از اروپا موقتا در دبیرستان دارالفنون مشغول کار شده و سپس به دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی انتقال یافت . در سال 1324 خورشیدی ، آشتیانی به کمک جمعی از اهل هنر موفق به تاسیس (( انجمن هنرمندان )) و ایجاد هنرستانی به نام (( هنرستان کمال الملک )) گردیده و به ریاست انجمن و هنرستان انتخاب شد .وی در تاریخ هشتم مرداد ماه 1325 از طرف وزارت فرهنگ و هنر رسما (( دکتر )) شناخته شد و فرمان دکترا برایش صادر گردید . آثار علمی و ادبی وی عبارتند از : (( سفرنامه اروپا )) در دو جلد ، کتابی در مناظر و منایا ( پرسپکتیو ) ، که توسط دانشگاه تهران چاپ و منتشر گردیده است ، تصحیح و تنقیح دیوان منوچهری دامغانی ، (( دیوان اشعار )) با تخلص (( شعله )) . (( احسن الارعیه )) ، (( فوائد الصلوه )) و (( الاسماء الحسنی )) .
تعداد دفعات بازدید: 793