آشتیانی،فضل الله(حکیم)

میرزا فضل الله صادقی مشهور به آشتیانی،از حکما و قضات.پس از تحصیل مقدمات در علوم منقول به حوزه درس میرزا محمد حسن آشتیانی درآمد و در فنون معقول در خدمت میرزای جلوه و میرزا حسن کرمانشاهی تحصیل کرد.گویند درس آقا محمدرضا قمشه ای را نیز دریافت کرد که البته این قول با التفات به سال ولادت او(1298 ق) و تاریخ وفات قمشه ای(1306 ق) مستبعد است.پس از فراغت از تحصیل به خدمت قضایی درآمد و به مستشاری دیوان عالی کشور رسید. لکن ترک مشاغل علمی نگفت چنانکه هرگاه که میرزا مهدی آشتیانی بیمار می گشت یا به مسافرت می رفت به اصرار آن استاد به جای وی در مدرسه سپهسالار قدیم درس می گفت.از آثار او رساله ای است مختصر در باب حدوث عالم جسمانی و نیز رساله حملیه آقا علی مدرس را به طبع رسانیده است
تعداد دفعات بازدید: 741