کسرائی ، سیاوش ( شاعر )

سیاوش کسرائی در سال 1304 تولد یافت و پس از گرفتن دیپلم ادبی خود از دارالفنون وارد دانشکده حقوق تهران گردید و موفق به دریافت دانشنامه لیسانس در رشته حقوق سیاسی گردید . او علاوه بر شعر نو گاهی نیز دو بیتی و ترانه می سراید . کتابهای چاپ شده او از این قرارند : آوا . آرش کمانگیر ، دماوند خاموش و خون سیاوش .
تعداد دفعات بازدید: 328