آشفته دزفولی (شاعر)

سید محمد باقر (1217-1331ق) فرزند سید مهدی بن محمد علی از شاعران نیمه دوم سده سیزدهم و نیمه اول سده چهاردهم.وی اصلاً از سادات رضوی کاشان بود،اما در دزفول به دنیا آمد. در جوانی به تحصیل علوم شرعی و ادبی پرداخت و پس از چندی در جامه درویشی به گردش در ایران پرداخت.در مازندران گرفتار ترکمنان شد،اما از بند آنان گریخته به مشهد رفت و دو سال در بقعه خواجه ربیع معتکف گردید.پس از سفری به کرمانشاه در تهران اقامت گزید و از ناصرالدین شاه لقب فصیح السلطنه گرفت و با مقرری دولتی زنگی می کرد.پس از صد و چهارده سال زندگی در راه نجف درگذشت.آشفته در انواع شعر دست داشته و مجموعه اشعاری را که در مدح ائمه اطهار(ع) سروده بود در دفتری گرد آورده به نام ضیاءالمنیر در تهران به طبع رسانده است
تعداد دفعات بازدید: 1493