اصفهانی ، سید حسن ( آیت الله )

آیت الله سید حسن اصفهانی فرزند (( آیت الله سید ابو الحسن موسوی اصفهانی )) در سال 1319 قمری در خانواده روحانی به دنیا آمد . تحصیلات مقدماتی را نزد اساتید وقت آموخت و همواره از تعلیمات پدرش بهره مند بود . پس از تکمیل دوره مقدمات و سطح و خارج ، در سنین جوانی به درجه اجتهاد رسید . در سال 1340 قمری وقتی پدرش (( سید ابوالحسن )) را به همراه (( شیخ محمد حسین غروی نائینی )) به مدت یک سال به ایران تبعید کردند ، وی عهده دار شهریه و نان حوزه علمیه گشته و حوزه را اداره نمود . آیت الله سید حسن در شب 16 صفر 1349 قمری وقتی بین دو نماز مغرب و عشاء مشغول خواندن تعقیبات بود ، توسط (( شیخ علی ارهاردی )) به قتل رسید . (( ارهاردی )) پس از بریدن سر وی خود را تسلیم نمود . دو سال در زندان بود ، سپس حالت جنون بدو دست داد و در زندان فوت کرد . پس از درگذشت سید حسن ، (( نجف اشرف )) به مدت چهل روز عزاخانه شد . آثار به جا مانده از وی عبارتند از : 1ـ شرح بر کفایه الاصول آخوند خراسانی . 2ـ حاشیه بر رسائل شیخ مرتضی انصاری . 3 ـ کتابی درباره طب و طبابت .
تعداد دفعات بازدید: 456