ابوالحسن خرقانی (عارف)

جعفر یا علی بن احمد از مشایخ بزرگ صوفیه اهل خرقان بسطام،در سال 352 ه. در خرقان متولد شده و به تحصیل علوم دین پرداخته و بعد به طریقه تصوف گرویده و به مرتبه بلند رسید.ابوعلی سینا و شیخ ابوسعید ابوالخیر و ناصر خسرو نسبت به او توجه و اعتقاد داشته اند.گویند سلطان محمود غزنوی از غزنین برای زیارت وی به خرقان رفته،کرامات بسیار از او نقل کرده اند.در سال 425 ه. در سن 73 سالگی وفات یافت.از آثارش کتاب نورالعلوم است در مبانی عرفان و تصوف به زبان فارسی
تعداد دفعات بازدید: 470