تسه تونگ ، مائو ( سیاستمدار )

مائو تسه تونگ در سال 1893 در ایالت هونان چین در خانواده کشاورز و فقیر متولد شد . از 8 سالگی در مزرعه پدرش به کار پرداخت . در 14 سالگی وی ، یک شورش دهقانی در چین گرفت که متوجه بی عدالتی های اجتماعی شد . پس از چندی علاقه به شغل معلمی در وی پیدا شد و از آن به بعد به تحصیل مشغول شد و وارد دانشگاه ملی چین در پکن شد . در سال 1919 که در روسیه حکومت کمونیستی روی کار آمده بود مائوتسه تونگ با آن مرام آشنا شد تا اینکه در سال 1921 به عضویت پولیت بورو در آمد . مدتی دراز میان چیانکایچک و مائو تسه تونگ همکاری و روابط دوستانه برقرار بود تا اینکه چیانکایچک از حزب کمونیست که با آن ائتلاف کرده بود رو گردانید و به کشتن کمونیستها پرداخت . مائو در سال 1938 رهبر بلا منازع حزب کمونیست چین شد و گروه بیشماری به وی پیوستند تا اینکه برای پیروزی قطعی اقدام به یک سفر 6000 میلی با 8000 نفر از اطرافیانش از کوههای خطرناک و راههای دشوار نمود و به شهر ین نان رسید و در آنجا مزارع را میان کشاورزان تقسیم نمود . سرانجام در سال 1949 بیرق کمونیستی را بر فراز دروازه شهر پکن برافراشت و حکومت کمونیستی را برقرار کرد . چیانکایچک به فرمز گریخت و مائوتسه تونگ به رهبری چین کمونیست رسید . مائو در سال 1976 در گذشت .
تعداد دفعات بازدید: 611