آقا نجف اصفهانی(قلمدان ساز)

از هنرمندان معروف سده سیزدهم قمری که قلمدان ساز بود.او فرزند آقا بابا نقاش و متولد اصفهان است.در کار قلمدان سازی از مشهورترین چهره های دوران قاجار بود.همچنین در کار ساختن قاب آیینه و جعبه های آرایش زنانه با نقش اندازی های زیبا مهارت داشت.شیوه تصویر پردازی او بیشتر بر چهره پردازی و نشان دادن حالتها استوار است.او که با آثار هنرمندان ایتالیا آشنایی داشت،بر روی قلمدان هایش تصویرهائی از حضرت مسیح(ع) و حضرت مریم نقش می کرد.تاریخ قلمدانهای او میان سال 1230 تا 1270ق است.هنر تصویر پردازی او از نظر ظرافت و ارزش مورد تأیید و ستایش استاد حسین بهزاد قرار گرفت.امضای او در پای کارهایش جمله « یا شاه نجف » است.این هنرمند در هفتاد سالگی در اصفهان درگذشت
تعداد دفعات بازدید: 801