ابن رشد (فیلسوف)

محمد بن احمد بن رشد اندلسی فیلسوف شهیر اسلامی در سال 1126 در اسپانیا زاده شد. تحصیلاتش در رشته های حقوق و پزشکی بود و مدت ها نیز در شهرهای «سویل» و «قرطبه» به کار قضاوت اشتغال داشت.او به بقای ماده و وجود یک حقیقت ابدی یا خدا معتقد بود و متذکر شد که گاهی فلسفه با دین مغایرت تام دارد و از این جهت عقاید دوگانه ای اظهار داشته است.ابن رشد در زمان حیات مورد زجر و طعن و لعن علمای اسلامی بود و از طرف کلیسا آثار او را محکوم دانستند.در فلسفه از طرفداران ارسطو بود و رساله های مختلفی نیز در این باره دارد.مرگ ابن رشد در سال 1198 اتفاق افتاده است
تعداد دفعات بازدید: 538