این هیثم (ریاضیدان و مهندس)

ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم،ریاضیدان و مهندس معروف اهل بصره،در سال 354 ه. در بصره تولد یافت.الحاکم بامرالله او را به مصر فراخواند و بسیار عزیزش داشت.در حدود سال 430 ه. در قاهره وفات یافت.تألیفات بسیار داشته،تعداد تألیفاتش از پنجاه مجلد بیشتر بوده،بعضی از کتاب های او به لاتین ترجمه شده.از کتب معروف وی کتاب مناظر است که به زبان لاتینی و ایتالیایی ترجمه شده و کیلر در کتاب مناظر خود از آن استفاده کرده است.او را الحسن هم گفته اند
تعداد دفعات بازدید: 551