ابوتمام (شاعر)

حبیب بن اوس الطائی،از شعرای معروف عرب،در سال 190 ه. در قریه جاسم از توابع دمشق متولد شده،بعد به مصر رفته و در شعر و ادب مقام شامخ پیدا کرد.چندین هزار شعر از شعرای بزرگ از برداشته،در سفری که به بغداد رفت در نزد معتصم خلیفه قرب و منزلت یافت.می گویند از قبیله «طی» سه نفر هر کدام در امری به اوج شهرت رسیده اند که عبارتند از:حاتم در جود و کرم، داود بن نصر طائی در زهد و تقوی و ابوتمام در شعر.در سال 231 ه. در موصل درگذشت.دیوان شعری هم دارد
تعداد دفعات بازدید: 313