آرام ،احمد

احمد آرام ، مترجم توانای معاصر ، به سال 1281 خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود . پس از پایان تحصیلات مقدماتی و متوسطه وارد دانشکده حقوق شد ولی چندی بعد طب را برگزید . علاقه زیاد او به تعلیم و تربیت باعث شد که طب را در آخرین سال رها کند و به خدمات فرهنگی در وزارت فرهنگ بپردازد . این دوره فعالیت فرهنگی او از سال 1302 تا 1335 خورشیدی به طول انجامید ، و از سال 1335 به بعد در سازمان انتشارات فرانکلین به فعالیت خود ادامه داد . احمد آرام اغلب کتب علمی را به فارسی ترجمه می کرد و اکثر ترجه های کنونی کتب علمی متعلق به اوست .آرام مدتها با مجله سخن علمی همکاری داشت . از ترجه های مهم او می توان : شش بال علم ، اثبات وجود خدا ، مرزهای دانش ، تاریخ علم ، فلسفه های بزرگ ، مقدمه ای بر فلسفه ، مشرق زمنی گهواره تمدن ، علم و مردم ، پیدایش و مرگ خورشید ، تکامل فیزیک ، حساب دیفرانسیل و انتگرال برای همه ، چگونه روحهای محکم و زنده سازیم و فلسفه تربیت را نام برد .
تعداد دفعات بازدید: 412