آبش خاتون

آخرین فرمانروای سلسله اتابکان فارس ، دختر اتابک سعدبن ابوبکر زنگی ، در سال 662 هجری به فرمانروایی رسید ، به عقد منکو تیمور پسر هلاکوخان در آمد. در سال 685 هجری در تبریز در گذشت.
تعداد دفعات بازدید: 674