حالت ، ابوالقاسم ( شاعر ، محقق )

ابوالقاسم حالت شاعر ، مترجم و محقق پر کار معاصر ، در سال 1298 شمسی در تهران متولد شد و پس از تحصیلات در شرکت نفت استخدام شد و در سال 1352 بازنشسته گردید . حالت از همکاران و عضو تحریریه مجله توفیق بود ودر دهه اخیر نیز با مجله (( گل آقا )) همکاری داشت . آثار حالت در زمینه طنز با نامهای مستعار خروس لاری ، هدهد میرزا و ... چاپ شده است . ابوالقاسم حالت سراینده نخستین سرود جمهوری اسلامی بود و در قوالب کهن نیز شعر می سرود ودستی در تذکره نویسی داشت . د راین زمینه ها از حالت دیوان او شامل قطعات ، مثنوی ها ، قصاید اخلاقی و عرفانی سعدی و تذکره شاهان شاعر بر جای مانده است .در زمینه طنز نیز می توان آثاری چون گلزار خنده ، فکاهیات حالت ، دیوان ابوالعینک ، دیوان شوخ و ... از او نام برد . ابوالقاسم حالت گاه به ترجمه آزاد می پرداخت و در این زمینه می توان به آثاری چون فروغ بینش ، شکوفه های خرد ، راه رستگاری ، کلمات علی بن ابی طالب ( ع ) کلمات قصار حسین بن علی ( ع ) و ترجمه کامل ابن اثیر اشاره کرد . تاریخ فتوحات مغول ، تاریخ تجارت ، ناپلئون در تبعید ، زندگی من ، زندگی بر روی می سی سی پی ، پیشروان موشک بازی ، بهار زندگی ، جادوگر شهر زمرد و بازگشت به شهر زمرد از آثار او در زمینه ترجمه است . ابوالقاسم حالت در سوم آبانماه 1371 بر اثر سکته قلبی در سن 73 سالگی درگذشت .
تعداد دفعات بازدید: 345