ابوبکر(خلیفه)

عبدالله ابن ای قحافه،ملقب به عتیق و صدیق و ذوالخلال و شیخ الخلفاء و یار غار نبی،اسمش در جاهلیت عبدالغری یا عبداللات بود و وقتی مسلمان شد به عبدالله موسوم گشت.شبی که حضرت رسول به قصد هحرت به مدینه عزیمت فرمود همراه پیغمبر حرکت کرد و در غار ثور با آن حضرت پنهان شد لذا به یارغار معروف گردید.تمام اموال خود را غیر از کسانی که آن را با خلالی در پیوسته یود در راه خدا انفاق کرد و از این رو به ذوالخلال مشهور شد.در جنگ بدر و احد و خندق و غزوات دیگر در خدمت حضرت رسول بود.عایشه دختر وی به عقد پیغمبر درآمد.پس از رحلت پیغمبر در سال 11 ه.به خلافت رسید،در زمان او جمع کثیری از اسلام برگشتند و چند تن ادعای نبوت کردند که از آن جمله مسیلمه بود.ابوبکر با آنها جنگ کرد و همه را منکوب ساخت و این وقایع به حرب الردة معروف است.قرآن نیز در زمان او جمع آوری و به دست حفصه دختر عمر که زوجه حضرت رسول بود سپرده شد.لشکرکشی به ایران و روم هم در زمان وی آغاز گردید و دو تن از سرداران او ابوعبیده جراح و خالد بن ولید فتوحاتی کردند.در سال 13 ه. پس از دو سال و سه ماه و ده روز خلافت در سن 63 سالگی درگذشت و در جنب تربت پیغمبر دفن شد.می گویند پس از وفات فقط سه چیز از او باقی ماند.اول یک دست لباس که بر تن می کرد،دوم شتری که بر آن سوار میشد و سوم غلامی که خدمتش را می کرد.در مدت خلافت روزانه پنج درهم از بیت المال برای گذران خود می گرفت
تعداد دفعات بازدید: 500