آهی،مهری(مترجم)

خانم مهری آهی،تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدرسه ژاندارک تهران به پایان رسانید و به سال 1330 در رشته زبان و ادبیات فارسی به گرفتن لیسانس از دانشگاه تهران توفیق یافت.در سال 1311 همراه پدر خود که به سفارت کبرای ایران در اتحاد جماهیر شوروی منصوب شده بود عازم روسیه شد و مدت سه سال در دانشگاه لومونوسف مسکو به تحصیل زبان و ادبیات روسی پرداخت.پس از مراجعت به ایران در سال 1327 برای ادامه تحصیلات خود در این رشته به انگلستان و فرانسه سفر نمود و پس از مراجعت تدریس زبان و ادبیات روسی در دانشکده ادبیات تهران را به عهده وی واگذار گردید.دکتر آهی که از زنان برگزیده کشور ماست،گذشته از زبان روسی که از کودکی از مادر خود آموخته است به زبان های فرانسه و انگلیسی و ادبیات این زبان ها آشنایی کامل دارد.از ترجمه های وی مجموعه ای از قصه های آندرسن،پدران و پسران،قهرمان عصر ما و جنایت و مکافات را می توان نام برد
تعداد دفعات بازدید: 460