بطلمیوس ، کلود ( ستاره شناس )

کلود بطلمیوس ستاره شناس یونانی در سال 246 قبل از میلاد در اسکندریه به دنیا آمد . در علوم ریاضی خاصه نجوم معلومات فراوانی داشت . قبل از بطلمیوس ستاره شناس دیگری به نام هیباک به کار رصد ستاره ها و بررسی کره زمین و خورشید و ماه پرداخته بود و در واقع بطلمیوس دنباله کار او را گرفت . ا زکاوشهای او اندازه گیری فاصله زمین تا ماه ، تهیه صورت نام ستارگان و اصلاح طرح علم مثلثات را می توان نام برد . کتاب او (( المجسطی )) نام دارد که در هیئت و نجوم نوشته شده است و تا قرن پانزدهم بزرگترین سند و نوشته ستاره شناسی بشمار می رفت ولی با اشاعه نظریات کوپرنیک و گالیله ارزش خود را از دست داد . لکن هنوز بعضی از عقاید و تئوریهای او مورد قبول دانشمندان است . این ستاره شناس نامدار به سال 168 قبل از میلاد مسیح درگذشت .
تعداد دفعات بازدید: 505