مهستی گنجوی ( شاعر )

مهستی گنجوی که نام اصلیش منیژه بود در سال 490 یا 491 هجری متولد شد . وی معروفترین زنی است که به زبان فارسی شعر سروده و شهرت او بیشتر به خاطر رباعیاتش می باشد . مهستی در زمان سلطان سنجر می زیسته و از ملازمان دربار او بوده ، ولی برخی او را معاصر با سلطان محمود غزنوی دانسته اند . مهستی علاوه بر این که استادانه شعر می سرود چنگ و عود را نیکو می نواخت . دارای رویی خوش و اندامی زیبا بود . خواستاران فراوان داشت از جمله امیر احمد تاج الدین بن خطیب فرزند خطیب گنجه بود که عاقبت به عقد او در آمد . امیر احمد خود در شعر گفتن دست داشت و غالبا با همسر خود مشاعره می نمود . مهستی در سال 576 یا 577 وفات یافت .
تعداد دفعات بازدید: 331