حایری ( مرجع تقلید )

آیت ا... حاج شیخ عبدالکریم بن محمد جعفر مهرجردی یزدی ، مرجع تقلید شیعیان ، که در سال 1276 هجری در مهرجرد یزد متولد شد و در سال 1355 هجری قمری در قم رحلت نمود . آن حضرت در عتبات نزد حاج میرزا محمد تقی شیرازی ، حاج میرزا محمد حسن شیرازی ، شیخ فضل الله نوری ، آخوند ملا کاظم خراسانی و سیدکاظم یزدی تلمذ کرد و از محضر سید محمد فشارکی استفاده نمود . پس از بازگشت به ایران حوزه علمیه قم را تشکیل داد . از آثار اوست : تقریرات ، و آن تحریر تقریرات سید محمد فشارکی است ، دررالفوائد فی الاصول ، کتاب الرضاء ، کتاب الصلوه ، کتاب المواریث و کتاب النکاح .
تعداد دفعات بازدید: 419