آذرخش ، حسنعلی

دکتر حسنعلی آذرخش فرزند اسدالله ، متخلص به « شکیبا » در سال 1289 خورشیدی بدنیا آمد. تحصیلات خود را در دبستان « امیر اتابک » و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان « ادب » و « دارالفنون » به پایان رسانید. سپس به دانشکده پزشکی تهران وارد شده به ادامه تحصیل پرداخت . پس از آن به فرانسه رفت و دوره مدرسه « سانته پوبلیک پاریس » را گذرانید. او پس از پایان تحصیلات ، به عنوان دستیار پرفسور « مولاره » استاد کرسی بیماریهای عفونی « اونیورسیته پاریس » در بیمارستان « کلود برنارد » به کار پرداخت. دکتر آذرخش علاوه بر پزشکی به شعر و شاعری علاقه داشته و اشعاری هم سروده بود. دکتر آذرخش پس از بازگشت به ایران ابتدا سمت ریاست بخش بیماریهای عفونی بیمارستان لشکر لرستان را به عهده داشت . سپس به وزارت بهداری منتقل شد و از آغاز نهضت مبارزه با تریاک ، سرپرست امور مبارزه با مواد مخدر بود. پس از آن به ریاست اداره اطلاعات و آموزش و پرورش در وزارت بهداری رسید. اثر به جا مانده از وی : آفت زندگی ، مبارزه با تریاک و الکل و سفلیس و فحشاء.
تعداد دفعات بازدید: 675