آنتونی شرلی

مردی انگلیسی که در زمان شاه عباس کبیر با برادر خود رابرت شرلی و 25 نفر همراهان خود به ایران آمد و در دربار تقرب یافت و شاه عباس او را مامور کرد که همراه سفیر ایران به اسپانیا برود و موجبات استقرار روابط دوستی ایران و اسپانیا را فراهم سازد.آنتونی در میان راه جواهرات و هدایای گرانبهایی را که شاه عباس برای پادشاه اسپانیا و بعضی دیگر از سلاطین اروپا فرستاده بود ربود و فرار کرد.
تعداد دفعات بازدید: 596