آنتوانت،ماری(ملکه)

نهمین فرزند ماری ترز امپراطریس اتریش است که در سال 1775 در شهر وین دیده به جهان گشود. وی زیر دست مادرش تعلیم و تربیت سختی یافت.ماری ترز قصد داشت دختر خود را به ازدواج پادشاه فرانسه درآورد و به همین منظور او را پرورش می داد.سرانجام ماری آنتوانت به عقد ولیعهد فرانسه نوه لویی پانزدهم درآمد در حالی که بیش از 15 سال از سنش نمی گذشت و ازدواج آنها مصلحتی بود میان دو کشور فرانسه و اتریش.مادام دوپاری معشوقه لویی پانزدهم از همان اوان نسبت به او نفرت شدیدی داشت و ولیعهد نیز هرگز به همسر خود رویی نشان نمی داد.پس از جلوس لویی شانزدهم به تخت سلطنت،ملکه ماری آنتوانت زنان پیر درباری را از مقام رسمی خود برکنار کرد و به تجمل و اصراف و تلف نمودن خزانه دولت پرداخت.مردم او را بانوی کسر بودجه لقب داده بودند.این ولخرجی ها و بی بند و باری ها سبب انقلاب کبیر فرانسه که از دیرباز جرقه آن درخشیده بود گشت و در جریان این انقلاب به وسیله گیوتین اعدام گشت.تاریخ مرگ وی 1793 می باشد
تعداد دفعات بازدید: 1060