ابو سعید

(( سلطان ...)) بهادر خان ، یکی از سلاطین مغول ایران ، پسر سلطان محمد خدابنده ، نهمین پادشاه و آخرین ایلخانان مغول ایران ، در سال 717 هجری . پس از فوت پدر خود در سن 13 سالگی جانشین وی گردید و زمام امور کشور را به امیر چوپان سلدوز که منصب امیر الامرائی داشته سپرد و خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و خواجه علیشاه گیلانی را به وزارت گماشت ، اما در سال 718 هجری . خواجه رشید الدین را که بیش از 70 سال داشت به اتهام قتل سلطان محمد خدابنده کشت . پسر امیر چوپان موسوم به دمشق خواجه را نیز به اتهام دسیسه و توطئه به قتل رسانید . در زمان وی جنگ با مصر پایان یافت و با الملک الناصر پادشاه مصر قرارداد صلح منعقد ساخت و یکی از شاهزاده خانم های مغول را به عقد او درآورد . طوایف قفقاز نیز به اطاعت در آمدند ، امیر چوپان علیه وی قیام کرد ، لکن عاقبت کشته شد . مذهب تشیع که در زمان پدرش مذهب رسمی ایران شده بود به مذهب تسنن تبدیل گشت . در سال 736 هجری . در قراباغ در گذشت و جسد او را در سلطانیه دفن کردند و چون فرزندی نداشت مملکت تجزیه شد و کشمکش میان امراء درگرفت و سلطنت ایلخانان مغول که هولاکو بنیاد نهاده بود تقریبا خاتمه یافت و هرج و مرجی در مملکت پیدا شد که 35 سال ادامه داشت و عاقبت امیر تیمور به ایران حمله کرد و بر اوضاع مسلط گردید .
تعداد دفعات بازدید: 505