ابرهه (حاکم)

ابرهة بن صباح مکنی به ابویکسوم و ملقب به اشرم و صاحب فیل،مردی حبشی که در قرن ششم میلادی حکمران یمن بود،به قصد خراب کردن کعبه به مکه لشکر کشید و شپاه او به واسطه سنگریزه هایی که پرنده ابابیل فرو ریختند هلاک شدند.گویند هنگامی که ذونواس در یمن فرمانروایی داشت چون مسیحیان را شکنجه و عذاب می کرد و هرکس را که حاضر نمی شد به مذهب بهود درآید می کشت و با در آتش کباب می کرد،پادشاه حبشه ابرهه را که از مردان حبشی بود با سردار دیگری به نام اریاط به جنگ ذونواس فرستاد،سپاهیان حبشه ذونواس را شکست دادند و ذونواس خود را به دریا انداخت و هلاک شد.سپس ابرهه اریاط را کشت و خود فرمانروای یمن گردید،آنگاه در صدد برآمد که در شهر صنعا پایتخت یمن کلیسای بزرگی بنا کند و عربهایی را که به زیارت کعبه می رفتند به جانب صنعا و زیارت کلیسا متوجه سازد،اما عربها مخالفت کردند و عربی پنهانی داخل کلیسا شد و آن را ملوت کرد.ابرهه خشمگین شد و صوگند یاد کرد که خانه کعبه را ویران کند،پس با گروهی از سپاهیان و پیلان جنگی به سوی مکه حرکت کرد و همین که خواست وارد مکه شود پرندگان کوچکی موسوم به ابابیل دسته دسته به سپاهیان حبشی حمله کردند و سنگریزه هایی را که یکی به منقار و دو تا در چنگ گرفته بودند بر سر حبشی ها فرو ریختند و آن سنگریزه ها به هر کس کرد هلاک شد و آن سپاه بزرگ درهم شکست.عرب ها آن سال را سال فیل و آن سپاه را اصحاب الفیل نامیده اند.در قرآن نیز به این واقعه اشاره شده است
تعداد دفعات بازدید: 497