واسکودوگاما ( جهانگرد )

در همان اوقات که کریستف کلمب راهی به طرف هندوستان جستجو می نمود ، واسکودوگاما دریانورد پرتغالی در جستجوی راهی از طرف دماغه امید نیک بود تا از طریق خلیج عمان به هند برسد . اولین سفر او در سال 1497 انجام گردید و وی از دماغه امید نیک عبور کرد و به سواحل زنگبار رسید ولی مخالفت اعراب که تا آن زمان بازرگانی بین هند و مدیترانه در دستش بود او را مجبور نمود که به کشورش بازگردد و مدت 20 سال خانه نشین شود . در زمان ژان سوم ،پادشاه پرتغال او را با سمت نایب السلطنه به هند اعزام کرد ولی به سال 1525 در شهر (( بالامار )) بدرود زندگی گفت .
تعداد دفعات بازدید: 532