آقاخان کرمانی (نویسنده)

میرزا عبدالحسین خان معروف به میرزا آقاخان کرمانی،از نویسندگان و آزادیخواهان معروف ایران در زمان ناصرالدین شاه.تولدش به سال 1270ق.پدرش عبدالرحیم خان از خوانین برد سیر کرمان بوده،میرزا آقاخان تحصیلات خود را در کرمان به پایان رسانید،حکمت الهی و طبیعی را آموخت،به اصفهان و تهران سفر کرد.با شیخ احمد روحی به اسلامبول رفت و در آنجا با سید جمال الدین اسد آبادی ملاقات کرد و مدت ده سال در آن شهر اقامت داشت.زبان ترکی و فرانسوی را فرا گرفت. در تاریخ و فلسفه و ادبیات مطالعات بسیار به عمل آورد.در روزنامه اختر مقالاتی می نوشت و ضمناً در مدرسه ایرانیان به تدریس زبان فارسی و عربی اشتغال داشت.کتابهایی هم به نام هشت بهشت،قهوه خانه،نامه سخن،تاریخ ایران موسوم به آیینه اسکندری،انشاءالله ماشاءالله و کتابی به نام رضوان به سبک گلستان سعدی تألیف کرد و این کتاب را به نام سلطان حمید خان ثانی پادشاه عثمانی کرد و سلطان برای او مستمری برقرار ساخت.عاقبت دولت عثمانی او را با خبیرالملک و شیخ احمد روحی به ایران برگردانید و به واسطه مخالفت شدیدی که با دربار و رجال مستبد داشت در ماه صفر سال 1314ق در تبریز به امر محمد علی میرزا ولیعهد مظفرالدین شاه کشته شد
تعداد دفعات بازدید: 407