ابن شهرآشوب (فقیه)

رشیدالدین شمس الاسلام ابوعبدالله محمد بن علی بن شهرآشوب،از فقهاء معروف شیعه،اصلا مازندرانی بوده؛در علم و ادب و شعر نیز تبحر داشت.در سال 588 ه. در حلب وفات یافته،تألیفاتی دارد از جمله کتاب معالم العلماء و کتاب مناقب آل ابیطالب
تعداد دفعات بازدید: 401