آراگون ، لویی

لویی آراگون به سال 1898 متولد شد. نخست با گروه سوررئالیست ها همکاری می کرد. اما از سال 1931 که به مسائل اجتماعی و سیاسی علاقمند شد، همه آثارش نشانی از اندیشه های اجتماعی پیدا کرده است. مموعه اشعار بسیار معروفش به زمان مقاومت و اشغال فرانسه در جنگ جهانگیر اخیر است. دل آذردگی (1941) ، چشمان الزا ( 1942) دیان فرانسوی ( 1947 ) و دلآزردگی تازه(1948) از آثار معروف او می باشند.
تعداد دفعات بازدید: 441