آقا حسین قلی ( موسیقیدان )

آقا حسین قلی ، فرزند آقا علی اکبر خان تارزن ناصرالدین شاه ، بین سالهای 1224 تا 1234 خورشیدی متولد شده ، وی نخست نزد برادر خود میرزا عبدالله و سپس پیش عمویش آقا غلامحسین به نواختن تار مشغول شد و آنقدر تمرین و ممارست کرد تا استاد مشهور زمان شد . وی و برادرش میرزا عبدالله ( پدر احمد عبادی استاد سه تار ) هر دو از نوازندگان در بار ناصرالدین شاه بوده اند و فرزند وی استاد علی اکبر شهناز اکنون از استادان بنام تار است . وفات وی در حدود سال 1294 خورشیدی اتفاق افتاده است .
تعداد دفعات بازدید: 588