آذری،میر سیدعلی (نویسنده)

میر سیدعلی آذری فرزند میر ولایت در سال 1282 خورشیدی در باد کوبه متولد شد.او اهل سر اسکندر کرسی نشین هشترود آذربایجان بود.تحصیلات مقدماتی خود را در مدارس ابتدایی آذربایجان و مدرسه رحیمیه مشهد و تحصیلات متوسطه را در مدرسه دانش گذرانید.در سال 1299 خورشیدی به علت از دست دادن پدر،ترک تحصیل نمود و به خدمت اداره فوائد عامه و فلاحت و تجارت خراسان درآمد.آذری حین خدمت به علت علاقه به تحصیل در محضر دانشمندان وقت به کسب فضایل پرداخت.در سال 1309 خورشیدی به تهران منتقل شد و در وزارت راه و وزارت مالیه به کار پرداخت.در سال 1319 خورشیدی به راه آهن دولتی منتقل شده و در سال 1334 خورشیدی به میل خود بازنشسته گردید.آثار بجا مانده از وی عبارتند از:عشق و سرنوشت،پایمردی(شعر)، اپرای زن در قرن دیگر،انقلاب بیرنگ و یا قیام کلنل محمد تقی پسیان در خراسان،زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی،فردوسی و امیر ابوعلی سیم جور،قیام خیابانی پیشوای تجدد و آزادی ایران در تبریز،وصلت های گوناگون،خورشیدی که در تاریکی تبعید درخشید،اپرا وعده زرتشت یا روح سلحشوری ایرانیان
تعداد دفعات بازدید: 509