آتیلا

آتیلا پادشاه بزرگ هونها در سال 406 میلادی تولد یافت . پس از مرگ دایی اش دو گیلاس ، در سال 433 میلادی به تخت نشست و سلطنت را با برادرش بلدا تقسیم کرد . در 441 پس از بسط و نفوذ قدرت خود در سرزمین هونها به روم شرقی حمله برد . هونها نخست به سرزمین بالکان تاختند و چنان ویرانی به بار آوردند که گفته معروف (( هر جا سم اسب آتیلا گذشت دیگر علف در آنجا سبز نخواهد شد )) از آن زمان در تاریخ معروف گردید . بیش از هفتاد شهر به کلی ویران گردید و تراس و مقدونیه دستخوش قتل و غارت قرار گرفت . امپراطور روم مجبور به صلح شد و غرامت جنگی بسیاری به آتیلا پرداخت . در حقیقت سقوط امپراطوری عظیم روم شرقی از همین زمان آغاز شد . پس از این واقعه آتیلا عزم تسخیر سرزمین آباد و حاصل خیز ((گل)) کرد و با سپاهان وحشی خود به آن کشور حمله برد و تمام شهرهای آن را با خاک یکسان کرد . ایتیوس سردار شجاع رومی با سپاهیانی از فرانکها و ویزیگوتها به مقابله در برابر سپاهیان قهار آتیلا پرداخت . این نخستین باری بود که آتیلا در حین تاخت و تاز خود در سرزمین (( گل )) با مقاومت سپاهی منظم برخورد کرد و به این جهت فورا تشخیص داد که بهتر است عقب نشینی کند و محل مناسب تری را برای مصاف با دشمن برگزیند . در سال 452 میلادی آتیلا دوباره مردان جنگی خود را گرد آورد و این بار از سمت جنوب به کشور ایتالیا تاخت و تمام شهرهای آباد آن را با خاک یکسان کرد . مردم روم عده ای را به سرپرستی پاپ لئون کبیر برای تقاضای مصالحه نزد آتیلا فرستادند . معجزه ای بوقوع پیوست و آتیلا که به (( تازیانه خدا )) معروف است ، از ویران کردن روم چشم پوشید . در سال 453 به اتریش امروزی بازگشت و با دختر زیبایی به نام (( ایدبکو )) ازدواج کرد .در شب جشن عروسی ، آتیلا دچار حمله بیماری شد و در آغوش همسر جوانش جان سپرد . با مرگ آتیلا دولت پهناور هون نیز پایان یافت .
تعداد دفعات بازدید: 687