آبل ، نیلس هنریک

نیلس هنریک آبل ریاضی دان نروژی در سال 1702 در خانواده ای که ÷در آن خانواده کشیش فقیری بود چشم به جهان گشود. از آغاز کودکی و در همه دوران کوتاه زندگیش با دیو فقر در مبارزه بود و از شدت مسکنت به بیماری سل مبتلا گشت ، با این حال همت بلند و نبوغ فراوانش همیشه بکار مطالعه در علم ریاضی در تلاش و کوشش بود. آبل علم تحصیل ریاضی را چندان ترقی داد و بدان پایه از دقت رسانید که باید این دانشمند را از موجدان ریاضیات جدید دانست. در توابع بیضوی و توابع عالی ( آبلی ) مطالعات مهمی کرد. از اکتشافات پراهمیت آبل میتوان اثبات امتناع حل کلی معادلات بالاتر از درجه چهارم با روشهای معمولی به جبر را برشمرد . آبل در سال 1829 از جهان رخ بر بست.
تعداد دفعات بازدید: 765