آدنائر ، کنراد

سیاستمدار آلمانی متولد 1876 ، فارغ التحصیل از دانشگاه های فرایبورگ و مونیخ و بن در رشته های حقوق و اقتصاد در سال 1933 عنوان شهردار را بدست آورد. در سال 1934 الی 1944 زندانی شد و در سال 1945 مجددا بسمت شهردار برگزیده شد. بدنبال این سمت ها مشاغل زیر را نیز دارا بوده است: عضو موسس حزب دکراتیک مسیحی راین 1945 ، رئیس حذب دمکرات مسیحی در منطقه اشغالی بریتانیا 1946 ، عضو شورای مشورتی منطقه اشغالی بریتانیا 1946 الی 1949 ، رهبر حذب دمکرات مسیحی در شورای راین ، صدرالاعظم دولت فدرال 1949 ( در سالهای 1945 ، 1953 ، 1961 مجددا به این سمت انتخاب شد ). آدنائر در سال 1967 درگذشت.
تعداد دفعات بازدید: 667