خطیب تبریزی ( ادیب )

ابوزکریا یحیی بن علی بن محمد شیبانی از بزرگان لغت و ادب عرب ، متولد 421 هجری قمری . اصل وی از تبریز است ولی در بغدا نشو و نما یافت و به مصر رفت و سپس به بغداد بازگشت و در آنجا درگذشت . از کتب او شرح دیوان الحماسه لا بی تمام در چهار جزو بزرگ ، تهذیب اصلاح المنطق لا بن السکیت ، شرح سقط الزند للمعزی و اعراب القرآن را می توان نام برد .
تعداد دفعات بازدید: 293