ابن جحر عسقلانی (فقیه)

شهاب الدین ابوالفضل احمد بن علی عسقلانی،از علماء و ائمه سنت،در علوم ادب و لغت نیز تبحر داشته،مدت 21 سال قاضی القضاة مصر بود.تعداد تألیفات و تصنیفات او را متجاوز از 150 مجلد گفته اند،از آن جمله کتاب انباءالغمر فی ابناءالعمر و البدایة و النهایة فی التاریخ.در سال 773 ه. متولد و در سال 852 ه. وفات یافته است.
تعداد دفعات بازدید: 454