ابن جوزی (دانشمند)

ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابوالفضائل جماالدین بغدادی،منسوب به فرضة الجوز بغداد،از دانشمندان معروف در علوم فقه و فلسفه و طب و تاریخ دست داشته است.در سال 508 ه. در بغداد متولد شده و در سال 597 ه. در همان شهر وفات یافت.کتب بسیار در علوم مختلف نوشته است از آن جمله کتاب المنتظم فی تاریخ الامم و کتاب اخبار البرامکه.
تعداد دفعات بازدید: 486