آریان پور،عباس(مترجم)

عباس آریان پور در سال 1285 خورشیدی به دنیا آمد.وی فرزند ماشاءالله خان کاشی راهزن معروف است.تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه سیروس به اتمام رسانید و سپس برای طی دوره متوسطه وارد مدرسه آمریکایی شد و تا کلاس ششم این مدرسه را گذرانید.پس از آن در تاریخ 1307 خورشیدی به مدیریت داخلی مجله عالم نسوان منصوب شد و تا 3 سال در این سمت خود باقی بود.او سپس به شرکت نفت وارد شده،در سال 1314 خورشیدی در امتحانات دوره متوسطه شعبه بازرگانی شرکت نمود و موفق به اخذ دیپلم گردید.پس از مدتی مجدداً به کار در شرکت نفت پرداخت.مدتی نیز به تدریس علوم بازرگانی در دبیرستان ادب اصفهان اشتغال داشت. آریان پور پس از طی مراتب مذکور به ترتیب عهده دار این مشاغل گشت:مدیر بازرگانی کارخانه خسروی مشهد،رئیس اداره نیازمندیها،رئیس اداره قماش،معاون آمار و اطلاعات مالیات بر درآمد، بازرس وزارتی.عباس آریان پور در سال 1335 خورشیدی برای مطالعه امور مالیاتی،مدت 6 ماه در آمریکا بود و در طی سالهای 1334 تا 1336 خورشیدی به دریافت لیسانس قضایی از دانشگاه تهران نائل آمد.در سرودن شعر به زبان فارسی و انگلیسی نیز توانا بود.وی بنیانگذار مدرسه عالی ترجمه در ایران و دانشگاه مکاتبه ای زبان انگلیسی در آمریکا ست.آریان پور در سال 1363 خورشیدی در آمریکا درگذشت.آثار بجا مانده از وی عبارتند از:اشتباهات خنده دار،زمینه دانش در علوم طبیعی،سگ باوفا،عروس مدی،کتاب شادمانی،کجا می روی؟،ماشین زندگی،نخستین بانوی پزشک،فرهنگ آریان پور،جیبی(یک جلدی،دو جلدی و شش جلدی) انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و تاریخ کلیسای شرق
تعداد دفعات بازدید: 530