آباس

پسر « لینسی » و « هی پرمستر » پادشاه آرگوس که بانی شهر « آبا » شد. وی خون دو برادر از پنج دشمن خود را در وجود خود مخلوط کرد و با دختری به نام « آگلائه آ » ازدواج کردو صاحب 2 پسر و یک دختر از او شد.

تعداد دفعات بازدید: 1072