آزاد،علی محمد (ادیب)

علی محمد آزاد همدانی در سال 1302 قمری در همدان متولد شد.او سنین جوانی را به فرا گرفتن علوم فارسی و عربی گذرانده و یک دوره از صرف و نحو و بیان و بدیع و کلام و ادبیات و قسمتی از فقه و اصول و منطق را فرا گرفت.او از همان اوان جوانی،عشق وافری به ترویج فرهنگ و تعلیم و تربیت جوانان کشور از خود نشان می داد.در سال 1300 خورشیدی،به سمت ریاست فرهنگ کاشان منصوب و به اصلاح امور فرهنگ و افتتاح انجمن ادبی پرداخت و در اثر مجاهدت در ترویج علم و ادب به حدی مورد توجه اهالی کاشان قرار گرفت که خود را بنده احسان آزاد می شمردند. در این موقع خبر وحشت اثر مرگ ناگهانی فرزند ارشدش از سنندج رسید و مرگ این جوان،آزاد را پیر و از زندگانی سیر نمود؛ناچار به تهران منتقل شد.در سال 1313 خورشیدی به سمت مدیریت ادبیات و بازرسی اداره فرهنگ همدان منصوب و در سال 1315 به مدیریت دبیرستان شاهپور کرمانشاه برگزیده شد و دو سال هم به تربیت و تعلیم دانشجویان آنجا انجام وظیفه کرد.در سال 1323 به ریاست فرهنگ همدان منصوب و هم خود را به اصلاحات امور فرهنگی این شهرستان مصروف داشت.او در 9 تیر ماه 1324 در گذشت
تعداد دفعات بازدید: 485